...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

MŠVVaŠ SR: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu č. 2013-10 - „Športové odvetvia“

24.09.2013 14:43

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje túto výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu ministerstva v roku 2013 (ďalej len „výzva“).

Prostriedky tejto výzvy sú určené na všestranné zabezpečenie športovej reprezentácie a starostlivosť o športové talenty.7 Účelom výzvy je zabezpečenie športovej reprezentácie, starostlivosti o športové talenty, organizovania športových súťaží a športových podujatí, športovania detí, žiakov a študentov, vzdelávania v oblasti športu, prevencie a kontroly v boji proti dopingu v športe, odmien športovcov a trénerov a edičnej, múzejnej a osvetovej činnosti v športe v roku 2013.

Ďalšie info: https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2013/

Na stiahnutie