...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

MZV SR – dotácie pre rok 2014

22.01.2014 14:53

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2014 v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd.

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  S prihliadnutím na prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR boli pre rok 2014 navrhnuté nasledovné prioritné oblasti:

·      podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže a špecifických profesijných skupín
v oblasti ľudských práv;

·      zefektívnenie vymožiteľnosti práva;

·      predchádzanie diskriminácie na trhu práce z dôvodu veku.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2014 je 845 000 EUR. Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR. Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.  

Uzávierka prijímania žiadostí: 12. marec 2014

Kompletné informácie nájdete TU