...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Na Slovensku podpísali prvé záručné zmluvy v rámci JEREMIE

04.04.2013 13:34

Banky na Slovensku budú môcť na základe prvých záručných zmlúv v rámci iniciatívy JEREMIE podnikom poskytnúť nové úvery v objeme 170 miliónov eur.

Ako informuje Ministerstvo financií SR zástupcovia Európskeho investičného fondu (EIF), Slovenského záručného a rozvojového fondu (SZRF) včera (3. apríla 2013) podpísali prvé záručné zmluvy so SZRB, UniCredit Bank Slovakia a Tatra bankou v rámci JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredné podniky).

Táto iniciatíva znikla z podnetu Európskej komisie a EIF. Propaguje využívanie nástrojov finančného inžinierstva na zlepšenie prístupu menších firiem k finančným prostriedkom pomocou intervencie štrukturálnych fondov. Ide o investície do revolvingových nástrojov ako fondy rizikového kapitálu, pôžičkové či záručné fondy.

Prvé záručné zmluvy na Slovensku uzavreli na základe výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorá bola súčasťou procesu implementácie iniciatívy JEREMIE v SR. Financovaná je z Európskeho regionálneho a rozvojového fondu v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

„Iniciatíva JEREMIE je dôležité prorastové opatrenie a dlhodobo udržateľný projekt pre Slovenskú republiku. Jeho  účelom je zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu, podpora inovácií a začínajúcich podnikov na Slovensku,“ konštatoval minister financií Peter Kažimír.

Slovenské malé a stredné podniky budú môcť získať výhodnejšie investičné úvery a prevádzkový kapitál. Banky budú na základe záručných zmlúv môcť podnikom v najbližších dvoch rokoch poskytnúť nové pôžičky v objeme 170 miliónov eur. Týkajú sa všetkých regiónov okrem Bratislavy.

„Tieto nové transakcie pomôžu uspokojiť veľký dopyt po úveroch pre domáce malé a stredné podniky a umožnia vytvoriť pracovné miesta a podporiť hospodársky rast slovenskej ekonomiky v kritickom čase. Máme v pláne aj ďalšiu úverovú podporu pre slovenské podniky formou nového nástroja, ktorý by mal byť spustený v najbližších týždňoch,“ zhodnotil generálny riaditeľ EIF Richard Pelly.

Podľa ministra hospodárstva Tomáša Malatinského lepšie úverové podmienky pre malé a stredné podniky môžu viesť k vyšším investíciám a pozitívne ovplyvnia aj zamestnanosť.