Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Najčastejšie otázky k výzve KaHR-31SP-1201

14.02.2013 13:10

Slovenská agentúra pre cestovný ruch zverejnila odpovede na najčastejšie otázky k výzve KaHR-31SP-1201 vyhlásenej dňa 21.12.2012 v rámci  OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, ktoré nájdete tu.

UPOZORNENIE:

Odporúčame žiadateľom, aby sa pred podaním Žiadosti o poskytnutie NFP oboznámili so všetkými zverejnenými dokumentmi k výzve Zároveň odporúčame sledovať FAQ – Najčastejšie kladené otázky k výzve KaHR-31SP-1201, ktoré sú pravidelne aktualizované na internetovej stránke www.sacr.sk. Pri vypĺňaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej povinných príloh sa tak žiadateľ vyhne prípadným nedorozumeniam a chybám.