...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Najnovšie trendy v poľnohospodárskej technike uvidíte v Očovej už o týždeň

16.05.2013 11:55

Už o týždeň, vo štvrtok 23. mája, budú môcť poľnohospodári vidieť najnovšie trendy v poľnohospodárskej technike so zameraním na zber a pozberovú úpravu krmovín, spracovanie náletov a energetické využitie biomasy. AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR pripravuje v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom v Očovej tradičný Deň poľa, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 23. mája.

Medzi spoluorganizátorov patrí aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Pred samotnou ukážkou poľnohospodárskej techniky sa v Kultúrnom dome v Očovej uskutoční seminár Diferencované systémy hospodárenia na trávnych porastoch. Na podujatie je vstup voľný a od 9.00 sa účastníci môžu dozvedieť o využívaní trávnych porastov na produkciu bioenergie, o využití pôdy na pestovanie rýchlorastúcich drevín (vŕba košikárska), alebo drobného ovocia (čučoriedka vysoká).

Samotný Deň poľa začína po 11.00 v blízkosti letiska (Očová – Zolná). Po oficiálnom úvode, ktorý reflektuje na aktuálnu problematiku v oblasti poľnohospodárskej mechanizácie môžu návštevníci vidieť stroje na kosenie krmovín, na obracanie a zhrabovanie krmovín, na zber krmovín z riadkov, komunálnu techniku na úpravu obecných plôch a starostlivosť o krajinu, stroje na zber a konzervovanie krmovín, alebo na likvidáciu náletov a obnovu TTP.

Bližšie informácie o seminári, ale aj Dni poľa nájdu návštevníci a vystavovatelia na internetovej stránke Združenia www.agrion.sk v sekcii akcie.