...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Nemecké výskumné centrum hľadá partnerov pre projekt v rámci výzvy FP7 KBBE.2013.2.5-02: Úspora vody a energie pre úsporné spracovanie potravín

21.01.2013 15:22

Nemecké výskumné centrum špecializované na technológie varenia piva bude koordinátorom tohto projektu.Celkovým cieľom tohto projektu je identifikovať a podporovať rozvoj a uplatnenie viacerých energetických a vode účinných technológií a obchodných praktík používaných v rámci celého nápojového priemyslu. Tieto výstupy by mali poskytovať štandardný súbor procedúr a nástrojov, prostredníctvom ktorých bude nápojový priemysel dosahovať zdrojovú a nákladovú efektívnosť.

Hľadaní partneri:
-  malé a stredné podniky z oblasti nealkoholických nápojov
- malé a stredné podniky v oblasti výroby požadovaného zariadenia (laboratórne zariadenia, zariadenia pre výrobu a logistiku v potravinovom sektore)
Uzávierka výzvy: 5. február 2013

 

Pre viac informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Alena Poláková
RPIC Prešov 
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9 
080 01 Prešov 

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552 
e-mail: alena.polakova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk 
www.rpicpo.sk