...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Nová výzva Slovensko – Ukrajina 2013

13.05.2013 12:29

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.

Viac info o výzve: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/ukrajina/slovensko-ukrajina-2013

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
príprava spoločných medzinárodných projektov;
príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
zbieranie výskumných materiálov;
zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
 
Oprávnení žiadatelia
Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia 
príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.SK-UA 2013, Úplné znenie verejnej výzvy, 2/5
 
Trvanie výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy je 03. mája 2013, dátum uzavretia výzvy je 03. júla 2013.