...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Opäť je tu možnosť na rozvoj slovensko-maďarského prihraničia. 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP

04.04.2013 15:42

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007-2013 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom vyhlásili 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku (FP).

Predmet výzvy: V rámci 5. výzvy je otvorených 5 oblastí podpory. Presný okruh podporených aktivít nájdete v kapitole 1.3 Príručky pre žiadateľa.

Indikatívny rozpočet výzvy: Projekty sú financované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) spolu s národným spolufinancovaním Slovenskej republiky a Maďarska. V tejto výzve je dostupných 11 816 023,06 EUR zo zdrojov ERDF.

Oprávnení žiadatelia: Žiadosti o FP môžu predkladať najmä subjekty z verejného sektora ako napríklad samosprávy, obce, neziskové organizácie, občianske združenia a pod. Presný okruh žiadateľov nájdete v kapitole 2.2 Príručky pre žiadateľa. Žiadosti o FP musia byť pripravené spoločne oboma stranami t.j. slovenskými a maďarskými partnermi.

Termín elektronického predloženia žiadostí: 9. mája 2013 (do 14:00 hod.) prostredníctvom informačného systému IMIS 2007-2013, ktorý je prístupný prostredníctvom webovej stránky programu.

Maďarská verzia rozhrania na predkladanie žiadostí o FP: https://www.doc.imis2007-2013.hu/elementafohu1/app/elementahusk.jnlp

Slovenská verzia rozhrania na predkladanie žiadostí o FP: https://www.doc.imis2007-2013.hu/elementafosk1/app/elementahusk.jnlp

Žiadosť o FP musí byť predložená v dvoch jazykoch (HU, SK), avšak nie je nutné využiť obe jazykové rozhrania. Obe jazykové verzie sú identické. Obsah žiadosti o FP však musí byť v oboch jazykoch.(Pre detailnejšie informácie o registrácii do systému alebo o vypĺňaní žiadosti o FP nájdete v IMIS 2007-2013 manuále, ktorý si môžete stiahnuť z balíka uverejnenej výzvy)

Požadované dokumenty v papierovej forme musia byť zaslané poštou v termíne do 15. mája 2013 (pečiatka pošty) alebo doručené do podateľne VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., Maďarsko do 15. mája 2013 do 12:00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

ŽELÁME VÁM VEĽA ÚSPECHOV PRI PREDKLADANÍ PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ!

Dokumenty na stiahnutie

Výzva na predkladanie projektov