...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

OSF – Fond pre MVO

20.01.2014 14:59

OSF vyhlasuje II. kolo Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO „Demokracia a ľudské práva“.

Mimovládne organizácie môžu požiadať aj o doplnkový grant z Bilaterálneho fondu

O grant môže požiadať:

·         mimovládna organizácia

·         občianske združenie

·         nadácia

·         nezisková organizácia

·         neinvestičný fond

·         združenie právnických osôb

·         nezisková organizácia

·         Slovenský červený kríž

·         účelové zariadenia cirkvi

Oblasti podpory:

·         demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

·         ľudské práva, vrátane práv menšín

·         rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

·         predchádzanie diskriminácii, boj proti rasizmu

Finančné prostriedky:

Minimálna výška grantu: 20 000€

Maximálna výška grantu : 60 000€

Minimálna výška malého grantu: 3 000€

Maximálna výška malého grantu: 5 000€

Uzávierka prijímania žiadostí: 05. máj 2014

Kompletné informácie nájdete TU