...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Oznámenie o vyhlásení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít na rok 2013

05.06.2013 14:43

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MDVRR SR“) oznamuje, že na základe § 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít na rok 2013.

Prijímateľom finančného príspevku môže byť Euroregiónálne združenie (ERZ) a to konkrétne slovenská časť euroregiónu, ktorou je v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka na účely cezhraničnej spolupráce so sídlom v Slovenskej republike, ktorého prioritnou úlohou je zvyšovanie konkurencieschopnosti a využitie potenciality a atraktivity regiónov s následnou udržateľnosťou prejavujúcej sa v zvýšenej hospodárskej a sociálnej úrovni dotknutých regiónov.
Konečným termínom predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít na rok 2013  je 01. júl 2013. 
 Výzvu, formulár žiadosti, formulár projektu a prílohy k projektu, ktoré sú potrebné k  podávaniu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít na rok 2013 nájdete na link-u: https://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=92851

Oznam:Konzultačný deň k predmetnej výzve sa uskutoční dňa 12. júna 2013 v čase od 14:00 hod. do 16:00  hod. v zasadačke č. 1 na 1 poschodí Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava.