...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Oznámenie PPA č. 114 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 2)

16.07.2014 12:31

Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že po súhlase MPRV SR, aktualizovala v časti: PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / Výzvy  / Opatrenie 1.1.  / Výzva č. 2014/PRV/35 Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem.

Aktualizácia sa týka predĺženia termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nasledovne: v termíne  od 11.08.2014 do 19.09.2014.