...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Podnikanie na Slovensku – motivácie a očakávania

06.02.2013 08:33

Podnikanie na Slovensku – motivácie a očakávania

konferencia pod spoločnou záštitou Ministerstva hospodárstva SR a dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského
 
12.2.2013, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava 
 
Program konferencie: 
9:30-10:00
 
Registrácia účastníkov  
10:00-10:05
 
Otvorenie konferencie 
10:05-10:20
 
Úvodné príhovory: 
 
PhDr. Ivan Pešout, PhDgenerálny riaditeľ Sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva SR (MHSR) 
 
Prof. RNDr.  Jozef Komorník, DrSc., dekan Fakulty managementu UK

Ing. Branislav Šafárik, generálny riaditeľ NARMSP, národný vyslanec MSP (SME Envoy) pre Slovensko
10:20-10:35
Súčasný vývoj a trendy v prostredí MSP, vrátane prezentovania konceptu Stratégie rozvoja MSP s dôrazom na zvýšenie regionálnej zamestnanosti
 
Mgr. Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia NARMSP 
10:35-10:50
Správa o stave podnikateľského prostredia v SR

Ing. Peter Ondrejkariaditeľ odboru hospodárskych analýz MH SR
10:50-11:10
 
Prestávka 
11:10-11:30
Projekt Globálny monitor podnikania (GEM)- charakteristika projektu, výskumnej metodiky a národnej správy Slovenska za r. 2011
 
doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA, Fakulta managementu UK Bratislava (FMUK)
11:30-11:50
Projekt GEM 2012 – blok 1: prieskum dospelej populácie (APS) na Slovensku

doc. Ing. Anna Pilková, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., FMUK
11:50-12:10

Projekt GEM 2012 – blok 2: národný expertný prieskum (NES) na Slovensku

Mgr. Marián Holienka, FMUK
12:10-12:25
Využitie poznatkov GEM v teórii a praxi

Mgr. Ján Rehák, FMUK
12:25-12:35
 
Diskusia 
12:25-12:35 Zhodnotenie výsledkov, záver konferencie
 

Prihláste sa: REGISTRÁCIA

Konferencia je bezplatná.