...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Pozvánka na semináre REPIS

02.05.2013 13:13

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity si Vás dovoľujú pozvať na informačné semináre k aktuálnej výzve Operačného programu Životné prostredie  vyhlásenej v rámci Prioritnej osi 4

Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ 4.1: PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU
Operačný cieľ 4.2: PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV
s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu