Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Pozvánka na semináre REPIS

02.05.2013 13:13

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity si Vás dovoľujú pozvať na informačné semináre k aktuálnej výzve Operačného programu Životné prostredie  vyhlásenej v rámci Prioritnej osi 4

Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ 4.1: PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU
Operačný cieľ 4.2: PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV
s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu