...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE PRE PRIJÍMATEĽOV POMOCI Z OPŽP

22.02.2013 09:08

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie pozýva na školenie pre prijímateľov pomoci, ktorého cieľom je prispieť k úspešnej implementácii projektov realizovaných v rámci OPŽP.

Dátum a miesto konania:  
    4. marec 2013 – Hotel AUTOJAS****, Nitra 
    5. marec 2013 – Hotel DIXON****, Banská Bystrica 
    6. marec 2013 – Hotel BANKOV****, Košice
 
Školenie je spolufinancované z prostriedkov fondov EÚ  v rámci projektu „Informačná dostupnosť – podpora implementácie OP ŽP“. 
 
www.opzp.sk, www.repis.sk  
 
PROGRAM ŠKOLENIA
 
09.00 - 10.00    Zmluvné povinnosti v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  
   príspevku  (MŽP SR)
  
10.00 - 11.00    Najčastejšie problémy pri overovaní  verejného obstarávania (MŽP SR)
11.00 - 11.15    Prestávka - občerstvenie 
11.15 - 12.15    Najčastejšie problémy pri schvaľovaní žiadostí o platbu (MŽP SR)
12.15 - 13.00    Obed
13.00 - 14.00    Monitorovanie, kontrola a ukončovanie projektov (MŽP SR)
 
PRIHLÁŠKY NA ŠKOLENIE: 
 
Svoju účasť na školení potvrďte zaslaním záväznej prihlášky vo forme spätného emailu na adresu info@nebotra.com (prosíme uviesť meno, priezvisko, názov organizácie a mesto, v ktorom máte záujem sa školenia zúčastniť) najneskôr do 27.02.2013. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 204 203. 
Kapacita priestorov je obmedzená, z toho dôvodu budú uprednostnení uchádzači, ktorí sa zaregistrujú skôr (max 2 účastníci za organizáciu). Účasť na školení, obed, občerstvenie a materiály sú bezplatné.