...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Pozvánka na verejné odpočty TSÚP, CVRV a ÚKSÚP za rok 2012

07.05.2013 14:08

POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činností príspevkových a rozpočtových organizácií MPRV SR za rok 2012.

Harmonogram:

14. máj 2013 o 9:00 hod.:

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, 900 41 Rovinka.

15. máj 2013 o 11:00 hod.:

Centrum výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany.

17. máj 2013 o 9:00 hod.:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Program verejných odpočtov:

prezentácia hlavných bodov výročnej správy, stanovisko ministerstva k výročnej správe, stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti, otázky novinárov a verejnosti.