...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Pozvánka na workshop EURÓPA PRE OBČANOV (14.3. BARDEJOV, 15.3. KOŠICE)

11.03.2013 10:53

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na informačné stretnutie zamerané na program Európa pre občanov.

Workshop je určený pre záujemcov o uzávierky

1. jún 2013
Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest
Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami
Akcia 1, Opatrenie 2.1. Projekty občanov
Akcia 1, Opatrenie2.2. Podporné opatrenia
Akcia 4. Aktívna európska pamiatka

1. september 2013
Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest
Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami

a november 2013
Akcia 2, Opatrenie 2.1 Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum európskej verejnej
Akcia 2, Opatrenie 2.2. Štrukturálna podpora organizáciám občianskej spoločnosti na úrovni EÚ a organizáciám občianskej spoločnosti oživujúcim európsku pamiatku

Stretnutie sa uskutoční dňa 14. marca 2013 o 14.00 v Poľsko-slovenskom dome v Bardejove (Radničné námestie 24, Bardejov) a 15.marca 2013 o 11.00 v Klube Átrium v Košiciach (Zuzkin park 4, Košice).

Na podujatí sa môžu zúčastniť zástupcovia samospráv a mimovládne organizácie spolupracujúce so samosprávami, ako aj samostatné mimovládne organizácie venujúce sa ostatným témam spadajúcim do vyhlásených a avizovaných grantových výziev. Žiadatelia pripravujúci alebo už pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.

Na seminár sa možno prihlásiť na adrese office@europapreobcanov.sk.

Zdroj: Zmos