...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

ProEnviro 2012/2013

17.01.2013 15:38

VIII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou s názvom ProEnviro 2012/ 2013 je už vyhlásený.

Slovenska agentúra životného prostredia, Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania vyhlásila spoločne s partnermi – SHP Harmanec, a. s. a Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a. s., už VIII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou s názvom ProEnviro 2012/ 2013.

Poslaním tejto súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjanie spolupráce či aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu.

Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt zrealizovaný a ukončený do konca apríla 2013, nie však starší ako dva roky. Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať najneskôr do 15. mája 2013. Projekty budú rozdelené a hodnotené v troch kategóriách: materskézákladné a stredné školy.

Víťazné školy budú odmenené praktickými vecnými cenami, ktoré do súťaže venuje Slovenská agentúra životného prostredia a výrobkami značky Harmony, ktoré venuje  partner súťaže spoločnosť SHP Harmanec, a.s.

Propozície súťaže

Prihláškový formulár

Adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia

Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Kontakty:

Mgr. Lucia Šávoltová

telefón:  048/ 43 74 120
mobil:    0918 500 032
e-mail:   proenviro@sazp.sk

Všetky informácie nájdete na stránke www.sazp.sk.