...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Program O krok vpred

10.10.2014 13:56

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje  aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.

V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s ADELI Centrom, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu.

Nadácia SPP vyhlasuje program O krok vpred aj tento rok.

Informácie ako postupovať pri predkladaní žiadostí a formulár na stiahnutie nájdete v priložených dokumentoch.

Žiadosti spolu s formulárom je potrebné posielať poštou na adresu: Nadácia SPP, P.O.Box 147, 810 00 Bratislava najneskôr do 6. novembra 2014.

Konzultácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: 0907 987 981, alebo mailom na: jana@nadaciaspp.sk

Ako postupovať Online formuláre