...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Program obnovy dediny 2015

10.10.2014 07:59

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2015,

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e). Špecifikáciu činnosti v rámci Programu obnovy dediny si môžete stiahnuť (TU).

9.10.2014

Oznamujeme všetkým potenciálnym žiadateľom o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2015, že zverejňujeme usmernenia k Programu obnovy dediny pre rok 2015 spolu so vzorom žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a ďalšími podkladmi (napr. zoznam povinných príloh, tlačivo na zostavenie rozpočtu) – viď nižšie časť Dokumenty na stiahnutie.

Podobne ako vlani, aj tento rok sa budú žiadosti podávať cez webovú aplikáciu. Dá sa do nej vstúpiť buď priamo cez link pod.sazp.sk/user/login alebo cez nasledovnú ikonu:

Dôležité upozornenie: Na vstup do webovej aplikácie sa môžu registrovať zástupcovia oprávnených žiadateľov – obcí alebo mikroregiónov a ako kontaktnú e-mailovú adresu musia udať oficiálny e-mailový kontakt. Súkromné adresy, adresy registrované na verejných e-mailových serveroch (gmail, azet, a podobne) budú uznané, až keď dokážete, že ich používate ako obecný e-mail. E-maily iných subjektov (regionálne rozvojové agentúry, projektanti a pod.) nemôžu byť v aplikácii zaregistrované, nakoľko tieto subjekty nie sú oprávneným žiadateľom.

Okrem vypĺňania údajov vo webovej aplikácii vám odporúčame sledovať aj túto stránku, kde budeme priebežne zverejňovať aktuálne oznamy.

Ak máte akýkoľvek problém - či s registráciou alebo so zadávaním údajov, nečakajte a hneď nás kontaktujte, aby sme daný problém vedeli čím skôr vyriešiť.

Ďalej upozorňujeme žiadateľov, že potvrdenie žiadosti o registráciu (potvrdzujúci e-mail o registrácii) bude prebiehať operatívne počas pracovných dní v rámci pracovnej doby. 

Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2015 je najneskôr do 31. 10. 2014 18,00 (rozhoduje dátum doručenia na SAŽP nie dátum odoslania, ako to bolo po minulé roky).

Pozor! Je možné podať iba jednu žiadosť – buď do POD2015 Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku alebo do POD2015 Zelená dedina.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese  podinfo@sazp.sk.

Ostatné kontakty sú uvedené v súbore v časti Dokumenty na stiahnutie