...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015

15.05.2012 12:52

Členské krajiny eurozóny sú povinné každoročne pripravovať programy stability, ostatné štáty Európskej únie pripravujú konvergenčné programy. Tvorba programov stability a konvergenčných programov predstavuje súčasť Paktu stability a rastu, a po schválení národnými vládami sú predkladané Európskej komisii a Rade EÚ. Cieľom programov je prezentovať v strednodobom horizonte vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej a hospodárskej politiky na dosiahnutie cieľov programu.  Slovensko predkladá svoj štvrtý program stability, ktorý je aktualizáciou programu stability z apríla 2011.

Program stability sa predkladá Európskej komisii v rámci tzv. „európskeho semestra“, ktorého cieľom je lepšia koordinácia rozpočtovej  politiky  a štrukturálnych politík, zohľadňujúc pravidlá Paktu stability a rastu a stratégie Európa 2020. Celý proces začal publikovaním Annual Growth Survey na rok 2012, v ktorej Európska komisia načrtla päť hlavných priorít, medzi ktorými je aj konsolidácia verejných financií za súčasnej minimalizácie negatívnych vplyvov na ekonomický rast. Odporúčaniami v prioritných oblastiach by sa mali riadiť členské krajiny pri tvorbe programov stability a národných programov reforiem.
 
Celý dokument TU.