...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Propagácia ako súčasť projektového cyklu (nadstavbové školenie KomPrax)

23.01.2013 15:32

Propagácia je nevyhnutnou súčasťou každého projektu. Preto je dôležité, aby aj dobrovoľníci a profesionáli v oblasti práce s mládežou vedeli narábať s jej možnosťami a tým mohli dosiahnuť väčší dopad svojich projektov. Cieľom školenia je poskytnúť mládežníckym vedúcim a pracovníkom také zručnosti, ktoré im pomôžu využiť propagáciu svojich projektov efektívnejšie a systematickejšie ako doteraz.

Školenie pre všetkých, ktorí sa chcú zlepšiť v propagovaní svojich aktivít a projektov. Ako pritiahnuť viac ľudí? Ako zviditeľniť svoju značku? Aké cesty môžete zvoliť? Je naozaj Facebook všemocný? Budete mať možnosť vyskúšať si všetko aj v praxi na svojom vlastnom projekte, ktorý v tomto období pripravujete. Na praktické vyskúšanie získate aj finančný príspevok do výšky 200 €.

Miesto konania: Hotel Zátoka, Senec, Slovensko

Termín: 1. 2. - 3. 2. 2013

Uzávierka prihlášok:   24. január 2013

 
Cieľová skupina:   

mladí ľudia vo veku 18+, mládežnícki vedúci, mládežnícki lídri, pracovníci s mládežou, zástupcovia OZ pracujúci s deťmi a mládežou, CVČ, neformálne skupiny

Podmienkou účasti je, aby každý účastník bol súčasťou tímu, ktorý bude v období medzi trojdňovým a jednodňovým školením pripravovať, realizovať alebo hodnotiť konkrétny projekt (v období marec/apríl 2013).

Ubytovanie a strava sú hradené. Na realizáciu malého projektu poskytujeme príspevok 200 €. Cestovné hradíme len jednorázovo a do výšky 5,51 €, účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia, presahujúce túto výšku (treba počítať s cestovným dvakrát, na víkendové školenie a po cca 3 mesiacoch na jednodňové školenie). Maximálny počet účastníkov je 16.

Kontaktná osoba:   

Mgr. Dana Sládeková (IUVENTA)

tel.: (421-2) 59 29 63 18 
m.t.: (421-917) 40 25 10 
e-mail: dana.sladekova@iuventa.sk

Bližšie informácie a prihlášku nájdete tu. („Prihláška nadstavbové vzdelávanie“ pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov v mládežou, ktorí neabsolvovali Základné vzdelávanie v rámci projektu KomPrax aj „Potvrdenie kompetencií pre vstup do nadstavbového vzdelávania“.)