...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Rada EÚ - Európa pre občanov

29.07.2014 12:14

Opatrenie 2.3. Projekty občianskej spoločnosti

Cieľom akcie 2  je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.
Prioritnými témami (nie však exkluzívnymi) pre rok 2014 sú:

·    voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občanov na demokratickom živote EÚ

·    prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ.

Uzávierka prijímania žiadostí: 1. september 2014 

Kompletné informácie nájdete TU

Uzávierky pre rok 2014:

1. september 2014 (začiatok projektu by sa mal uskutočniť medzi 1. septembrom 2014 až 31. januárom 2015) *

Pozor zmena

* týka sa termínu uzávierky v roku 2014. Táto bola preložená z dôvodu možnosti lepšej prípravy na 1. septembra 2014.

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie, kultúrne alebo vedecké inštitúcie, v projetkoch môžu byť obsiahnuté aj samosprávy(nie však ako žiadajúce organizácie)

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie/inštitúcie minimálne z troch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 150 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)