...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/4.1/04-SORO (schéma štátnej pomoci)

05.09.2013 15:50

Pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy s názvom Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, (schéma štátnej pomoci) je sprístupnený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutí, ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h, počas dvoch dní v týždni od 30.09.2013 do 04.10.2013 (utorok, štvrtok). Dĺžka jednej konzultácie je 1,5 h. Zamestnanci ASFEU v Bratislave poskytnú potenciálnym žiadateľom informácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadosti o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.

Vstup do Rezervačného systému:

www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/