...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

ROP: Oznam o uverejnení Písomného vyzvania k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA

16.04.2013 11:02

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že dňa 27.3.2013 bolo v sekcii Výzvy ROP uverejnené „Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA“ spolu s prílohami. Za účelom implementácie iniciatívy JESSICA bude Štátny fond rozvoja bývania vykonávať činnosť nástroja finančného inžinierstva, ktorý prijíma finančné prostriedky z alokácie ROP / OPBK, a je zodpovedný za ich ďalšie poskytnutie žiadateľom o podporu vo forme návratných dotácií (úverových produktov), ktoré budú určené na zatepľovanie bytových domov.

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Dátum platnosti: od 27. 3. 2013 do 27. 5. 2013

Kód výzvy: ROP-2013-JESSICA

Na stiahnutie

Zdroj: www.ropka.sk