...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“

06.02.2013 09:07

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že na stránke www.mindop.sk je zverejnený Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. Termín zasielania stanovísk   je do 10 dní od zverejnenia oznámenia na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia cestovného ruchu
Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava  
Tel.: 02/594 94 460,
Fax: 02/526 36 674
dasa.szaboova@mindop.sk

Dokument nájdete TU