Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov (Schéma DM 3/2008)

18.11.2013 09:14
Dovoľujeme si Vám oznamiť, že dňa 15.11.2013 bola v obchodnom vestníku č. 221/2013 zverejnená Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov (Schéma DM 3/2008) . Dávame do pozornosti najmä aktualizáciu časti R) "Platnosť a účinnosť schémy".

OV_221-2013_Statna_pomoc_a_ine_programy_podpory

Schéma je taktiež dostupná na adrese:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=29103