...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Seminár Energetická efektívnosť

20.03.2013 14:22

Cieľ Európskej únie je usporiť 20 % energie do roku 2020. Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti stanovuje základný rámec. Ako prispeje k jeho splneniu Slovensko? To bude témou seminára Energetická efektívnosť, ktorý v Bratislave v rámci výstavy CONECO/RACIOENERGIA 2013 pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR a SIEA.

Seminár sa uskutoční 11. apríla 2013 od 10. h do 14. h v Expo Clube na výstavisku Incheba. Vstup je bezplatný. Podujatie je určené pre všetkých, ktorých zaujímajú doterajšie výsledky, realizované energeticky úsporné opatrenia, najnovšsie legislatívne zmeny a reálne možnosti, ktoré so sebou prinášajú nové trendy v monitorovaní spotreby energie a v stavebníctve.

Témy seminára
  • Aké zmeny prináša novela zákona o energetickej efektívnosti

- Kvetoslava Šoltésová, SIEA

  • Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti

 - Miroslav Mariaš, MH SR

  • Prečo je potrebné verejné budovy obnovovať komplexne

 - Katarína Korytárová, MH SR

  • Sú „zelené" budovy aj hospodárne? 

Marek Kremeň, Slovenská rada pre zelené budovy

  • Čo očakávať od pravidelných kontrol vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách

 - Ing. Pavol Kosa, SIEA

  • Inteligentné meranie a riadenie spotreby energie po slovensky

 - Matúš Izakovič, ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

 

Pozvánka na seminár
Veľtrh CONECO/RACIOENERGIA 2013