...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Seminár: INCOTERMS® 2010 - Aké sú povinnosti a riziká rôznych subjektov zapojených do obchodu s tovarom?

21.02.2013 09:45

Termín: 28.02.2013 - 28.02.2013

Miesto: Agentúra SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Cena: 20 €/ osoba

Organizátor: Proexportná akadémia SARIO

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Remeňová, +421 910 828 209, remenova@sario.sk
 

Aké sú povinnosti a riziká rôznych subjektov zapojených do obchodu s tovarom? Zmeny nových INCOTERMS 2010® v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Aké sú práva a povinnosti rôznych právnických a fyzických osôb zapojených do transportu tovarov z jednej krajiny do druhej? Rozsah INCOTERMS aplikácie aj pri domácom obchode

Prednášajúci: Ing. Viktória Valachovičová, PhD.

Čas konania: 9:00 – 16:00

On-line prihláška: https://www.sario.sk/?incoterm 


Obsah seminára
9:00 - 11:00 Úvod k dodacím podmienkam INCOTERMS® 2010

  •    Bod dodania, prechod nákladov a rizík, povinnosti predávajúceho/exportéra a kupujúceho/importéra podľa INCOTERMS
  •    Komparatívna analýza jednotlivých doložiek predošlej verzie INCOTERMS® 2000 a súčasnej verzie používanej od 1. januára 2011

11:00 - 12:30 INCOTERMS a zmluvný, finančný a administratívny manažment

  •    Kúpna zmluva, prepravná zmluva, poistná zmluva, cena, dane, clá, rôzne dokumenty (obchodné, prepravné, colné, bankové a pod.)
  •    INCOTERMS – ako môžu INCOTERMS uľahčiť priebeh obchodnej operácie a naopak, čo je mimo ich pôsobnosti

12:30 – 13:30 Prestávka

13:30 – 15:00 Riešenie prípadových štúdií

  •    Reálna aplikácia EXW, F-, C- a D- doložiek.

(účastníkom sa odporúča priniesť si príručku INCOTERMS, ak ju majú vo firme k dispozícii, aby sa mohli aktívne zúčastniť na riešení modelových zadaní)

15:00 – 16:00 Diskusia, hodnotenie seminára účastníkmi, ukončenie seminára

V prípade, že nemáte zakúpenú publikáciu, je možnosť Vám ju predať priamo na mieste školenia za 43,89 s DPH


ZMLUVNÉ PODMIENKY:
• Pri neúčasti prihláseného záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia.
• Zaslaním prihlášky a uhradením poplatku za kurz zmluvné strany uzatvárajú dohodu podľa zákona NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách. Zmluvný vzťah vzniká medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom podujatia SARIO.
• V prípade nepredvídaných okolností si SARIO vyhradzuje právo organizačných zmien a zaväzuje sa včas ich oznámiť.

STORNO PODMIENKY:
Vašu telefonickú, písomnú alebo e-mailovú prihlášku na kurz považujeme za záväznú v zmysle zmluvných podmienok. V prípade storna na aktivite do 3 pracovných dní Vám vyfakturujeme poplatok vo výške 50% z ceny kurzu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

Zdroj: SARIO