...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Seminár: Podpora investícií a zamestnanosti v regiónoch

26.04.2013 12:35

Seminár: Podpora investícií a zamestnanosti v regiónoch

Termín: 30.04.2013

Miesto/krajina/: Ministerstvo hospodárstva SR (1. poschodie), Mierová 19, Bratislava

Cena: Bezplatne

Organizátor: SARIO, MH SR

Kontaktná osoba: Jozef Maják, majak@sario.sk, tel. č. 02 58 260 170

Rokovací jazyk: Slovenský

Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SARIO si Vás dovoľujú pozvať na seminár Podpora investícií a zamestnanosti v regiónoch.

Seminár je určený predovšetkým pre zástupcov miest a obcí ako aj pre podnikateľské subjekty pôsobiace v SR. Program ponúka atraktívne a vysoko aktuálne témy venované zmenám v poskytovaní investičnej pomoci; dotáciám v pôsobnosti MHSR; novým programovým obdobiam pre štrukturálne fondy 2014-2020 a zmenám v aktívnych opatreniach trhu práce.

Podujatie zároveň ponúka jedinečnú príležitosť na nadviazanie aktívneho dialógu s odborníkmi na dané témy.

PROGRAM SEMINÁRA

  • 9:30 – 10:00

Registrácia

  • 10:00 – 10:20

Uvítacie príhovory

Ing. Pavol Pavlis (štátny tajomník, MHSR)

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. (predseda, ZMOS)

Ing. Róbert Šimončič, CSc. (generálny riaditeľ, SARIO)

  • 10:20 – 10:40

Poskytovanie investičnej pomoci, regionálnej pomoci a dotácie v pôsobnosti MHSR pre samosprávy

Ing. Jozef Dutko (Riaditeľ odboru strategických investícií, MHSR)

  • 10:40 – 11:00

Nové programové obdobie pre štrukturálne fondy 2014-20

Mgr. Igor Jašurek (vedúci oddelenia politiky súdržnosti, MDVaRR)

  • 11:00 – 11:20

Zmeny v aktívnych opatreniach trhu práce od 1.5.2013

PhDr. Helena Furindová (riaditeľka odboru aktívnych opatrení na trhu práce, ÚPSVaR)

  • 11:20 – 11:40

Príklad úspešnej spolupráce samosprávy s investormi

JUDr. Ing. Jozef Konkoly (starosta obce Kechnec)

  • 11:40 – 12:00

Podpora SARIO pre samosprávy a investorov

Ing. Roman Sabo (vedúci odboru investičných projektov, SARIO)

  • po 12:00

Diskusia

» Program na stiahnutie

» REGISTRAČNÝ FORMULÁR

V prípade otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu na  majak@sario.sk