...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Slovenská agentúra životného prostredia na BB BAU

03.05.2013 13:11

Pozývame vás do expozície Slovenskej agentúry životného prostredia počas výstavy BB BAU, ktorá sa koná v dňoch 9. – 11. mája v Banskej Bystrici.

Myslíte ekologicky a chystáte sa v blízkej budúcnosti stavať, rekonštruovať, modernizovať svoje bývanie? Navštívte v dňoch 9. – 11. mája 2013 výstavu BB BAU na zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Ekologický a ekonomický aspekt moderných stavebných materiálov, cenovo dostupné riešenia všetkých druhov stavieb a bývania sú hlavnou témou jej prvého ročníka. Vzhľadom k tejto nosnej téme sa bude na výstave prezentovať aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – odborník na riešenie najrozmanitejších ekologických problémov – v expozícii A 10, do ktorej všetkých návštevníkov BB BAU srdečne pozývame. Odborní pracovníci SAŽP priblížia širokej verejnosti aktivity SAŽP so zameraním na Operačný program Životné prostredie a poskytnú záujemcom propagačné a informačné materiály. Informačný stánok môžu navštíviť aj účastníci výstavy s konkrétnymi projektovými zámermi z oblasti životného prostredia.

Sprievodným programom výstavy bude zábavno-súťažné podujatie StavParáda, ktoré bude prebiehať na voľnom priestranstve pred zimným štadiónom. Radi maľujete a súťažíte? Počas StavParády sa môžete zahrať na dizajnéra a uplatniť svoje nadanie v súťaži určenej verejnosti NAMAĽUJ SI SVOJU STOLIČKU.

Dňa 9. mája 2013 v čase od 9.00 do 12.00 hod. sa StavParády zúčastní SAŽP s tvorivými dielňami pre deti a ako vyhlasovateľ súťaže NAMAĽUJ SI SVOJU STOLIČKU pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Súťažiť o zaujímavé ceny bude prvých päť päťčlenných družstiev prihlásených do súťaže. Ich úlohou bude pomaľovať stoličku zo surového dreva v duchu témy: Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád – nosnej témy tohtoročného festivalu Envirofilm (www.envirofilm.sk). Hodnotenie a odovzdávanie cien prebehne v sobotu 11. mája 2013 za účasti odbornej poroty. Vymaľované stoličky sa stanú dekoráciou voľného priestranstva Pamätníka SNP.