...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Slovensko dostane viac času na využitie fondov

22.05.2013 13:20

V politike súdržnosti EK navrhla opatrenia, ktoré majú urýchliť poskytnutie investícií v krajinách zasiahnutých krízou. Slovensku dá k dispozícii viac času na využitie pridelených prostriedkov. 

Európska komisia v utorok (21.5.) navrhla opatrenia na pomoc krajinám zasiahnutým krízou, ktoré sa týkajú využitia potrebných finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ. Bez navrhovaného opatrenia by totiž mohli prísť o investície v oblasti politiky súdržnosti zamerané na rast, či už pre nedostatok času na využitie prostriedkov alebo pre problematické hľadanie vnútroštátnych a súkromných partnerov na spolufinancovanie v súčasnej hospodárskej situácii.

Slovensku hrozilo, že nestihne vyčerpať asi 300 miliónov eur vyčlenených ešte pre rok 2011.

„Spustili sme veľkú politickú i diplomatickú ofenzívu a snažíme sa presvedčiť EÚ, aby Slovensko dostalo jeden rok navyše pokiaľ ide o čerpanie týchto zdrojov,“ uviedol premiér Robert Fico pred mimoriadnym summitom v Bruseli. „Dosiahli sme v našom úsilí prvý malý úspech. Európska komisia schválila návrh zmeny nariadenia, ktoré nielen Slovensku ale aj Rumunsku, a v iných prípadoch dáva výnimky.“

Opatrenia majú členským štátom pomôcť riešiť problém nezamestnanosti mládeže, podporovať malé a stredné podniky a financovať kľúčové projekty v rámci infraštruktúry.

Návrh podnietený žiadosťami zo strany vlád členských štátov EÚ a Európskej rady bude predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade ministrov EÚ.

Premiér uviedol, že počas schvaľovania zmeny nariadenia určite budeme vnímať postoje čistých platiteľov do rozpočtu EÚ. „Budeme vidieť postoje krajín, ktoré by si tiež chceli niečo vybaviť. My sa však opierame o závery Európskej rady, kde bolo vyslovene povedané, že Komisia má spolu s Rumunskom a Slovenskom hľadať spôsoby ako zabrániť prepadnutiu finančných prostriedkov v roku 2013.“

N+3 pre Slovensko a Rumunsko

Prostriedky v rámci politiky súdržnosti sú rozdelené na ročné sumy, ktoré je potrebné využiť v priebehu dvoch alebo troch rokov v závislosti od krajiny. Pravidlo je známe pod názvom „N+2 alebo N+3“, kde N predstavuje rok, v ktorom boli peniaze pridelené. Akákoľvek čiastka z ročnej sumy, o ktorú členský štát v rámci príslušného obdobia nepožiada, bude automaticky odpočítaná z pridelenej sumy a vráti sa do celkového rozpočtu EÚ.

Návrhom Komisie sa pravidlo N+3 predlžuje pre Rumunsko a Slovensko, ktorého platnosť by sa v opačnom prípade skončila v roku 2013. Prostriedky vyčlenené pre rok 2011 teda budeme môcť vyčerpať do konca roku 2014, tie určené pre rok 2012 až do roku 2015.

Opatrenie dáva Slovensku i Rumunsku väčšiu voľnosť na využitie a vrátenie finančných prostriedkov EÚ a znižuje riziko ich straty.

Hahn: Opatrenie nenahrádza reformy

Ďalšie opatrenie, ktorým sa zmení nariadenie, by mohlo urýchliť poskytnutie investícií na podporu rastu v prospech Grécka, Cypru a Portugalska vo výške viac ako pol miliardy eur - €400 mil. pre Grécko €100 mil. pre Portugalsko a €20 mil. pre Cyprus

Toto opatrenie tiež nepredstavuje nové financovanie, umožňuje však ľahšiu implementáciu finančných prostriedkov viazaných v rámci politiky súdržnosti EÚ. Prostriedky EÚ sa zvýšia na maximálne 95 %, čím sa zníži požiadavka vnútroštátneho spolufinancovania len na 5 %.

„Opatrenie bude prospešné nielen pre samotné krajiny ale aj pre Európu ako celok. Mal by som však dodať, že hoci tento návrh poskytuje štátom voľnosť, nesmie nahrádzať reformy a urýchlené využitie finančných prostriedkov,“ zdôraznil komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.

„Čo sa týka Rumunska a Slovenska, návrh, ktorý nadväzuje na rozhodnutia Európskej rady, dáva spomínaným krajinám možnosť investovať finančné prostriedky EÚ tam, kde je to najviac potrebné. Tieto krajiny by to mali vnímať ako podnet na posilnenie reforiem a investičného úsilia,“ uviedol  komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziuLászló Andor.

„Vyvinuli sme dostatočný tlak a možno aj preto, že sme dôveryhodná krajina a plníme si svoje záväzky, sa nám vyšlo v ústrety,“ uviedol premiér Fico v Bruseli.

Poukázal na to, že niektorým členským štátom hrozí prepadnutie oveľa väčších súm peňazí ako Slovensku. „Napríklad v prípade Českej republiky je ohrozenie mimoriadne vysoké.“.