...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Stretnutie podnikateľov s primátorom mesta Partizánske

04.09.2012 07:01

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie podnikateľov s primátorom mesta Partizánske, ktoré organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK a mesto Partizánske 
dňa 27. septembra 2012 (štvrtok), o 10.00 hod. v priestoroch Mestského úradu Partizánske, Nám. SNP 212/4, Partizánske.

Program:

  • 09.45 – 10.00 Registrácia účastníkov
  • 10.00 – 10.20 Otvorenie stretnutia, Trenčianska regionálna komora SOPK
  • 10.20 – 10.40 Samospráva a podnikatelia v meste Partizánske 
    doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor mesta Partizánske
  • 10.40 – 11.00 Aktuálne informácie z ÚPSVaR Partizánske 
    Mgr. Iveta Duchovičová, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny
  • 11.00 Diskusia

 

PRIHLÁŠKU, ktorú nájdete TU prosíme zaslať na adresu nižšie:


Ing. Jaroslav Šmíd, PhD., 
Trenčianska regionálna komora SOPK
Tel.: 032 6529418
Fax: 032 6521023 
E-mail: Jaroslav Šmíd