...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Štúdia rozmiestnenia cyklotrás v NSK

18.10.2011 09:30

Na základe zmluvy o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre zadal Odbor zahraničných vzťahov a cestovného ruchu Katedre geografie a regionálneho rozvoja vypracovanie „Štúdie rozmiestnenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji.“ Viac info tu.