...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Technická normalizácia - podpora malých a stredných podnikov

18.04.2013 13:26

Dátum: 29. apríla 2013

Miesto: SÚTN, Karloveská 63, Bratislava

Získajte prehľad o technickej normalizácii, o normách a výhodách ich používania, ako sa normy používajú v rôznych typoch firiem a ako sa môžete zapojiť do procesu ich tvorby.
 
Seminár je určený pre malých a stredných podnikateľov a ich reprezentantov, ako sú profesijné asociácie, združenia, komory a pod.
 
Odborný program

 

  • Fungovanie technickej normalizácie v SR
  • Technická normalizácia z pohľadu malých a stredných podnikov (MSP) v stavebníctve
  • Európske normy: Prínosy pre MSP
  • Informačná platforma o európskych normách
  • Normy — postrach alebo pomoc a nástroj ochrany pre remeselníkov?
  • Pridáva znalosť noriem hodnotu pre podnikanie malej firmy?
  • Ako mi pomáhajú normy v podnikaní?
Organizačné pokyny

 

  • Účastnícky poplatok: bez poplatku
  • Každému účastníkovi seminára bude poskytnutá jedna slovenská technická norma podľa vlastného výberu v tlačenej verzii, v cene do 35 eur.
  • Termín zaslania prihlášky na seminár: 22. apríla 2013
Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom alebo poštou na adresu alena.levarska@sutn.gov.sk