...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

TOP 2013 - medzinárodná konferencia

11.06.2013 08:23

Prvý večer bude venovaný 20. výročiu založenia Slovenskej agentúry životného prostredia.

TOP 2013 je skrátené označenie medzinárodnej konferencie, ktoré sa koná už po 19. raz v týchto dňoch, od 11. do 13. júna 2013, v Častej – Papierničke.

Technika ochrany prostredia (TOP) 2013 nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny skúseností, názorov  a nových poznatkov odborníkov, pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia.

Organizátormi TOP 2013 je Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta; Ministerstvo životného prostredia SR, Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažérstva kvality. Konferencia je zameraná na dva tematické okruhy: 1. materiálové a energetické zhodnotenie priemyselného, komunálneho odpadu  a komodít Recyklačného fondu; 2. obnoviteľné zdroje energie.

Prvý večer je na tomto medzinárodnom podujatí venovaný 20. výročiu založenia Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a oceneniu úspešných spoločností, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie. Slovenská agentúra životného prostredia je od decembra 2012 príslušným orgánom pre registráciu organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS. Prvé osvedčenia o registrácii boli udelené spoločnosti INA Kysuce, a.s. a INA Skalica spol. s r.o.

Zástupcovia oboch spoločností si ich prevezmú počas slávnostného večera z rúk ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu a generálneho riaditeľa SAŽP Ing. Martina Vavřínka.

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci svojej agendy zabezpečuje tiež proces posudzovania zhody na udelenie národnej značky Environmentálne vhodný produkt. V uplynulom období  splnili požiadavky na udelenie národnej značky 4 spoločnosti:COMPAG SK, s.r.o, MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s.r.o., Johan ENVIRO, s.r.o., spoločnosť HAPPY END, spol. s r.o.

 

Certifikáty zástupcom uvedených spoločností odovzdá opäť minister životného prostredia SR Ing. Peter Žiga a generálny riaditeľa SAŽP Ing. Martin Vavřínek.