...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Vizitky verejno – súkromných partnerstiev (ktoré nemajú štatút MAS)

27.05.2013 09:18

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre lepšie zviditeľnenie všetkých verejno – súkromných partnerstiev, ktoré nemajú štatút MAS, pripravujeme vizitky, ktoré budú zverejnené na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR. Prosíme o zaslanie podrobných informácií o Vašom VSP v nasledovnej štruktúre:

1. presný názov VSP
2. ak by bolo možné logo VSP (najlepšie v jpg.)
3. počet obyvateľov
4. rozloha v km2
5. hustota obyvateľstva (obyv./km2)
6. počet obcí a aj zoznam obcí, z toho koľko je miest a ktoré
7. administratívne zaradenie: okres a kraj
8. štatutárny zástupca: meno a telefón
9. kancelária VSP: sídlo (adresa)
10. manažér VSP: meno, telefón, mobil, email, adresa web stránky
11. v akom jazyku je komunikácia
12. a stručný popis územia VSP

Termín predloženia podkladov je do 31.5.2013

Kontaktná osoba: Lenka Lacinová - lacinova@arvi.sk