...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

VYHLÁSENÁ 1. VÝZVA PRE REGIONÁLNY PRODUKT PONITRIE

12.07.2013 13:54

OZ Mikroregión RADOŠINKA vyhlásilo 10.06.2013 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti je možné predkladať do 10.08.2013 v kancelárii OZ Mikroregión RADOŠINKA.

Značka „Regionálny produkt PONITRIE“ je značkou kvality. Označuje kvalitné prírodné, poľnohospodárske, potravinárske produkty, výnimočné remeselné výrobky a služby, ktoré sú výsledkom činnosti miestnych remeselných výrobcov, poľnohospodárskych a potravinárskych producentov a poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb.

Typy výrobkov, resp. produktov alebo skupiny výrobkov, resp. produktov, ktoré môžu získať značku:

 • remeselné (drevo, kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža a iné....)
 • potravinárske a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy a iné)
 • prírodné produkty (kvety, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje a iné)

Pozn.: Vyššie uvedený zoznam je len informatívny. Vhodnosť výrobku pre získanie značky „Regionálny produkt PONITRIE“ bude posudzovaná Certifikačnou komisiou individuálne.


Vhodní žiadatelia:

 • remeselník, ľudový umelec, ľudový výrobca
 • poľnohospodársky a potravinársky producent, včelár

pôsobiaci v regióne PONITRIE (okres Topoľčany, okres Zlaté Moravce, okres Nitra, obec Rastislavice)

Typy služieb, ktoré môžu získať značku:

 • ubytovacie služby/zariadenia 
  (klasifikované podľa Vyhlášky 277/2008 Z.z.)
 • stravovacie služby/zariadania

Vhodní žiadatelia:

 • fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie v ubytovacích a stravovacích službách na základe živnostenského oprávnenia so sídlom a miestom prevádzky v regióne PONITRIE (okres Topoľčany, okres Zlaté Moravce, okres Nitra, obec Rastislavice), ktorá prevádzkuje ubytovacie alebo stravovacie zariadenie (plniace všetky zákonné predpisy).

Koordinátorom značky „Regionálny produkt PONITRIE“ je OZ Mikroregión RADOŠINKA, ktoré spolupracuje s ďalšími regiónmi a subjektmi zapojenými do systému regionálneho značenia.

Žiadosť o udelenie práv na užívanie značky „Regionálny produkt PONITRIE“:

 • Formulár žiadosti je k dispozícii na webovej stránke www.produktponitrie.sk a v sídle Koordinátora značky:
  OZ Mikroregión RADOŠINKA (Zbehy 267, 951 42 Zbehy).
 • Podpísaný formulár žiadosti vrátane všetkých relevantných príloh predložte prosím v kancelárii Koordinátora značky OZ Mikroregión RADOŠINKA, v tlačenej forme v jednom vyhotovení.

Termín prijímania žiadostí:
Žiadosti prijímame počas pracovných dní v termíne od 10.06.2013 do 10.08.2013 (od 9:00 do 14:00 hod).

Registračný poplatok:
Registračný poplatok za udelenie značky (vrátane poplatku za prvý rok používania značky) je pre všetkých žiadateľom 50 €.

Informácie o značke:

Zásady a kritériá pre udelenie a užívanie značky „Regionálny produkt PONITRIE“ nájdete na web stránkach:

www.produktponitrie.sk

Konzultácie a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytneme

v kancelárii OZ Mikroregión RADOŠINKA, Zbehy 267.
Kontakt: Ing. Renáta Lelovská
Tel. č.: 0911 760 996

E-mail: manager@radosinka.sk