...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Vyhlásenie výzvy pre program SK07 Zelené inovácie v priemysle - NÓRSKY A ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS

10.04.2013 10:04

Úrad vlády SR ako správca programu SK07 Zelené inovácie v priemysle vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt

Oblasť podpory

Zvýšená tvorba zelených pracovných miest a rozvoj podnikania

Cieľ

Program Zelených inovácií v priemysle sa zameriava na produkciu biomasy (poľnohospodársky komponent), distribúciu biomasy (logistické centrá) a premenu energie z biomasy (zariadenia na výrobu energie).
 
Druh pomoci
 
Nenávratný finančný príspevok (spolufinancovanie 20%)
 
Oprávnené aktivity
 

Aktivity v rámci prioritných oblastí, špecificky podľa výzvy

Maximálna výška podpory

5 000 000 eur

Dátum uzávierky

31.07.2013

Oprávnení žiadatelia

  • Malé a stredné podniky so sídlom v SR

Kontakt: Úrad vlády SR

Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1

Odkazy, dokumenty na stiahnutie

Znenie výzvy s prílohami