...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Vyhlásenie výzvy pre program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie - NÓRSKY A ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS

10.04.2013 09:55

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt

Oblasť podpory

Vytvorenie bezpečných ženských domov; Vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti ‐ poradenské centrá; Podpora existujúcich poradenských centier pre obete domáceho násilia

Cieľ

Program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie je zameraný na zvýšenie regionálnej dostupnosti inštitucionálnej podpory ženám ohrozeným násilím a obetiam násilia a ich deťom, ako aj ďalším obetiam domáceho násilia prostredníctvom vytvorenia nových služieb a podpory existujúcich prostriedkov krízovej intervencie, ktoré spĺňajú Európske štandardy.
 
Druh pomoci
 

Nenávratný finančný príspevok (spolufinancovanie 10-15%)

Oprávnené aktivity

Aktivity v rámci prioritných oblastí, špecificky podľa výzvy

Maximálna výška podpory

1 000 000 eur

Dátum uzávierky

01.07.2013

Oprávnení žiadatelia

  • Mimovládne organizácie
  • akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčného alebo nekomerčného zamerania

Kontakt: Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1

 

Odkazy, dokumenty na stiahnutie

Znenie výzvy s prílohami