...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

10.02.2015 13:26

Ministerstvo financií oznamuje spustenie webového sídla https://dotacie.mfsr.sk,  ktorého účelom je pomôcť žiadateľom o dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR s vyplnením žiadostí o dotáciu a zlepšiť komunikáciu ministerstva so žiadateľmi a príjemcami dotácií.

Ministerstvo žiada, aby uchádzači o dotáciu vyplňovali tlačivo žiadosti v elektronickej forme na webovom sídle https://dotacie.mfsr.sk a takto vyplnené tlačivo poslali poštou na adresu ministerstva. Pri posudzovaní žiadostí ministerstvo prihliada na vecnú a formálnu správnosť žiadosti, pričom bude zohľadňovať aj spôsob jej vyplnenia.

Elektronické tlačivo žiadosti je účinnou pomôckou pre správne vyplnenie žiadosti v súlade s Výnosom číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR.

Zároveň sú na tejto adrese všetky potrebné informácie k podávaniu žiadostí, použitiu a zúčtovaniu poskytnutých dotácií a odpovede na často kladené otázky.

Príloha: