...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Výstupy zo seminárov PREDAJ Z DVORA v Košiciach a Kolárove

04.03.2013 12:26

Výstupy zo seminárov PREDAJ Z DVORA v Košiciach a Kolárove

Košice (07. 02. 2013) - Kolárovo (21. 02. 2013)
 

1/ najväčšie prekážky pri predaji z dvora

 malí farmári sa nemôžu dostať k vlastnej pôde (veľkí farmári neustále argumentujú s tým, že pôdu majú v niekoľkoročných projektoch) a tak sa deje to, že:
 malý farmár síce obhospodaruje vlastnú pôdu, avšak veľký na ňu berie dotácie, napríklad na 14,5 ha dostane veľký 3 800.- eur na rok a malému z toho nedá nič
 malý farmár sa nemôže dostať k pôde, na ktorú dal v zákonnej lehote výpoveď aj niekoľko rokov
 absencia jednoznačných pravidiel pre začínajúcich (je žiaduce vytvoriť kategóriu pre tých, ktorí vedia dorobiť potraviny v množstve prevyšujúcom vlastnú spotrebu, avšak predaj prebytkov ich ešte neuživí)
 živnostenský zákon - viazaná živnosť pri spracovaní (kto chce spracovávať vlastné zvieratá na potraviny, musí byť vyučený mäsiar, alebo musí zamestnať vyučeného mäsiara, čo mu samozrejme finančne nevychádza, a tak nemôže spracovávať mäso)
 používanie fiškálnej registračnej pokladne (SHR môže bez pokladne predávať len do 30 dní v roku)
 

2/ čo chýba v predaji z dvora

 legislatívne prostredie pre predaj z dvora
 zadefinovanie pojmov - rodinná farma, polosamozásobiteľská farma, samozásobiteľská farma
 cielená podpora mladých, malých a začínajúcich farmárov
 dlhodobá koncepcia pre mladých, malých a začínajúcich farmárov
 sociálne zvýhodnenie prvovýrobcov
 plán kontrol pre prvovýrobcov, ktorí finalizujú
 podpora spoločného spracovania
 podpora lokálneho predaja
 poradenstvo, vrátane terénneho poradenstva
 osveta o prospešnosti stravovania z regionálnych potravín pre všetky vekové kategórie
 

3/ čo ponúka predaj z dvora

 zamestnanosť na vidieku
 rozvoj biodiverzity a diverzifikácie
 potravinovú sebestačnosť
 potravinovú bezpečnosť
 zdravé potraviny z regiónu za dobré ceny
 

4/ čo iné ešte trápi malých farmárov

 chov hospodárskych zvierat na našom vidieku v zastavaných častiach obce - vznikajú problémy kvôli zápachu a muchám, ale kde sa majú chovať zvieratá, keď nie na dedine ?
 nekonečná komasácia - ani 20 rokov po zmene režimu nie je jasné, ktorá pôda je koho, až to pôsobí tak, že ide o zámer, aby sa malí nedostali k pôde, nakoľko komasáciou sa rušia všetky dovtedajšie nájomné zmluvy
 mulčovanie namiesto kosenia - veľké podniky bez zaťaženia VDJ zoberú dotácie na TTP a následne pozemok zmulčujú, a pritom sused by si rád pozemok pokosil, seno nasušil a následne skŕmil, nakoniec musí dovážať seno z opačnej strany krajiny
 sezónne práce - platenie odvodov, čím sa zvýšia náklady a vyberanie nadčasov do 4 mesiacov, čo je v sezóne nemožné
 absencia podpory z úradu práce
 forma SHR nerieši situáciu pokiaľ farmár zomrie - kým prebehne dedičské konanie, nemá potomok nárok na dotácie, avšak pokiaľ má SHR úver v banke, tá splátky požaduje
 dvojitá deklarácia pozemkov - bolo by vhodné, aby v sporných prípadoch oslovila PPA oboch žiadateľov, aby predložili verifikovanú deklaráciu pozemkov
 
Na záver účastníci podpísali listinu, na ktorej svojím podpisom vyjadrili súhlas s legislatívnou iniciatívou na podporu podnikania na vidieku predstavenú na seminári.