...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva č. OPŽP-PO1-13-2

30.09.2013 15:26

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

Operačný cieľ 1.3: Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd

 

kód výzvy: OPŽP-PO1-13-2

Dátum vyhlásenia výzvy: 30.09.2013
Dátum uzavretia výzvy: 31.12.2013
 

 

Prílohy:

 

 

 

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte