...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu

12.08.2014 10:05

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014 vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2015.

Pri spracovaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk.

Prosíme Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť Metodickým pokynom z dôvodu zmeny pravidiel poskytovania dotácií v zmysle nového Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 2/2014.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), alebo na oddelení mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Rázusova 2A, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na číslach: 037/69 259 70 (oblasť kultúry) a 037/69 229 60 (oblasť športu a telesnej kultúry).

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.10.2014.

Popis  Dokument
Metodický pokyn pre vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu  (PDF50KB)
Najvýraznejšie zmeny v poskytovaní dotácií  (PDF30KB)
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu  (RTF157KB)
(DOC64KB)