...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na podávanie žiadostí pre rok 2013 – Projekty spolupráce LEADER

18.02.2013 12:24

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, pre nasledovné opatrenie VZN NSK 7/2011 :

- Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2013-Op4

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je 16.04.2013, do 15:00 hod.

Bližšie informácie a podrobnosti sú uvedené vo Výzve a jej prílohách :

Výzva:  (PDF 134,11kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie:  (RTF 5,88 MB)

Príloha č.7 k Žiadosti:  (RTF 5,7 MB)

Usmernenie č.2:  (PDF 307,12kB)


Zdroj: ÚNSK, Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
Odbor strategických činností