...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EAC/S04/2013

17.12.2013 11:37
Program Tvorivá Európa
Organizácia a realizácia
každoročnej ceny Európskej únie za
rockovú, populárnu a tanečnú hudbu:
European Border Breakers' Awards
 
1.SÚVISLOSTI
Ocenenia European Border Breakers (Európske hudobné ceny,ďalej aj „EBBA“) sú jednou z osobitných činností plánovaných v rámci
podprogramu „Tvorivá Európa“ v oblasti kultúry, ktorý je programom pre sektory kultúry a tvorivej činnosti (CCS) na obdobie rokov 2014 – 2020 a ktorý je založený na článkoch 166, 167 a 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
Všeobecné ciele programu Tvorivá Európa:
• chrániť a podporovať európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a posilňovať konkurencieschopnosť sektorov kultúry a tvorivej
činnosti so zámerom podporovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.
 
Viac informácií nájdete tu:
https://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call-eac-s04-2013-ebba_en.htm

slovenská verzia výzvy
https://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/documents/ebba/call-eac-s04-2013-ebba-summary_sk.pdf