...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na predkladanie ponúk

03.10.2013 08:59

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vypisuje výzvu na predkladanie ponúk č. PO/2013-17-INF/BRA týkajúcich sa verejného obstarávania na poskytovanie služieb recepčného-spojovateľa/recepčnej-spojovateľky na Zastúpení Európskej komisie v Dome Európskej únie v Bratislave.

budova ZEK v SR
 

Táto výzva na predkladanie ponúk je zverejnená v Úradnom vestníku EÚ 2013/S 186-320057 zo dňa 25.09.2013

V prípade, že máte záujem sa tohto verejného obstarávania zúčastniť, zašlite nám prosím svoje ponuky podľa zadaní v Špecifikáciách verejného obstarávania buď poštou alebo kuriérskou službou najneskôr do 8. novembra 2013, pričom rozhoduje dátum odoslania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum na potvrdení o prevzatí zásielky. Ďalšou možnosťou je doručenie osobne na Zastúpení Európskej komisie (Palisády 29, 811 06 Bratislava) najneskôr do 16.00 hod. dňa 8. novembra 2013.

Bližšie informácie a detaily verejného obstarávania sú uvedené v nižšie priloženom dokumente Špecifikácie verejného obstarávania.

Dokumenty:

 

Výzva  [2 MB] (SK) / Invitation  [2 MB] (EN)

Príloha – Špecifikácie  [146 KB] (SK) / Specifications  [119 KB] (EN)

Príloha – Návrh zmluvy  [243 KB] (SK) / Contract  [212 KB] (EN)

Príloha – Cenová ponuka  [55 KB] (SK) / Price offer  [49 KB] (EN)

Príloha – Čestné vyhlásenie  [51 KB] (SK) / Declaration on honour  [49 KB] (EN)

Príloha – Kontrolný zoznam  [126 KB] (SK) / Checklist  [127 KB] (EN)

Príloha – Interné pravidlá  [45 KB] (SK) / Internal rules  [41 KB] (EN)