...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva OPV-2013/2.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU

02.09.2013 15:22

Dňa 27. 08. 2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • Mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií za zlúčiteľné so spoločným trhom podľa čl. 87 a 88 zmluvy ES (Všobecné nariadenie o skupinových výnimkách);
  • Veľké podniky, t.j. podnik nespadajúci pod definíciu MSP.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 28. 10. 2013.

Oprávnení žiadatelia

  • Podnikateľ
  • Malý podnik
  • Stredný podnik
  • Veľký podnik

Cieľ

Podpora zvyšovania kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a
zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov“. Špecifické ciele opatrenia, na ktoré savýzva viaže, sú:
1. Zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania a posilniť systém kontroly kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach;
2. Zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať kvalifikáciu osôb na trhu práce v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti.
 

Všetky informácie nájdete TU