...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva pre dodávateľov Informačných systémov obci a miest

11.08.2014 12:11

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) je združenie právnických osôb založené Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Hlavným predmetom jeho činnosti je podpora a vytváranie podmienok pre procesy informatizácie a elektronizácie vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu.

Jedným z prostriedkov naplnenia týchto cieľov je  národný projekt  Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktoré má DEUS ako prijímateľ prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti do konca roku 2015 vybudovať.

Obciam a mestám projekt DCOM poskytne potrebnú aplikačno-programovú podporu pri spracovaní jednotlivých agend samosprávy. Informačný systém DCOM zabezpečí tiež prepojenie informačných systémov samospráv s inými Informačnými systémami verejnej správy (IS VS) a so základnými registrami, a umožní využívať spoločné eGov moduly.

Projekt DCOM  počínajúc mesiacom jún 2014 sa dostal do fázy skúšobnej prevádzky prvých komponentov a prvých  obcí. V nasledujúcich mesiacoch sa pripravuje  fáza plošného rozšírenia na ďalších viac ako 1050 obcí. Už počas procesu zapájania obcí a distribúcie výpočtovej techniky sa začne aj fáza prípravy integrácie existujúcich informačných systémov obce do DCOM. Podmienkou úspešnosti tejto fázy je zabezpečenie a overenie procesných, technických a integračných vlastností takéhoto existujúceho informačného systému obce pre zapojenie sa do projektu DCOM.

Dôležitým predpokladom je súčinnosť dodávateľov informačného systému obce (ďalej iba ISO dodávateľ) pri úprave prevádzkovaného informačného systému obce a realizácia aktivít zameraných na prepojenie tohto systému s IS DCOM.

Podrobné informácie o podmienkach zapojenia sa do projektu vrátane podrobných Technických požiadaviek na zapojenie ISO do systému DCOM si môže ISO dodávateľ vyžiadať vyplnením Formulára na registráciu ISO na stránke www.zdruzeniedeus.sk v sekcii Pre ISO. Následne budú  týmto záujemcom poskytnuté všetky potrebné materiály a informácie organizačného a technického charakteru. Tieto materiály  budú predmetom pripomienkovania zo strany ISO dodávateľov do 12.9.2014.

Zdroj: zmos.sk