...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Vyhlásenie výzvy ACC03 pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha

07.06.2013 12:53

Úrad vlády SR ako správca programu SK02 Prispôsebenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha vyhlasuje výzvu ACC03 v rámci malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt.

Cieľom projektu je výstup programu –zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Oprávnení žiadatelia  -  základné a stredné školy

Granty EHP a Nórska – príležitosť pre Vašu školu

V rámci tejto výzvy je možné požiadať o granty vo výške od 25 000 eur do 40 000 eur, bez povinného spolufinancovania.

Z každého okresu SR bude následne vybraná jedna základná alebo stredná škola, ktorej bude pridelený grant. Ak nebudú zastúpené všetky okresy SR alebo nebudú využité všetky finančné prostriedky, grant môže byť udelený aj viacerým školám v rámci jedného okresu.

Školy budú povinné:
  1. Vypracovať osnovy alebo upraviť existujúce osnovy o problematiku klimatických zmien.
  2. Navrhnúť a realizovať v školskom areáli konkrétne adaptačné opatrenia, ako napr. dažďové záhrady, jazierka, výsadba stromčekov, vegetačné strechy.
  3. Zorganizovať stretnutia žiakov, študentov, rodičov a odborníkov na témy klimatických zmien.

Výhodou je zapojiť do projektu partnerov z Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska.

Projekty je možné predkladať do 15.9.2013. Viac informácií je možné nájsť na stránke www.eeagrants.sk/climate.