Výzva - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami

05.02.2013 13:06

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravú obslužnosť regiónov
Dátum platnosti: od 31. 1. 2013 do 6. 5. 2013
Kód vyzvy: ROP-5.1-2013/01

Výzva ROP_5.1-2013_01-Povodne.doc

Vzor Žiadosť o NFP 5.1 ROP-2013_01 Povodne.doc

Opis projektu-5.1 ROP- 2013_01-Povodne.xls

Ciselnik opravnenych vydavkov 5.1-ROP 2013_01 Povodne.xls

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP 5.1 ROP- 2013_01-Povodne.doc